Ring til os på  77 34 81 14

HANDELSBETINGELSER

Lejebetingelser ved leje hos Diskogruppen.dk 
Diskogruppen ApS (Cvr: 39982706)
Ryetvej 127, 2 tv
3500 Værløse

Betalingsbetingelser

Alle priser angivet på hjemmesiden er leje for en lejeperiode på op til 5 dage (4 brugsdøgn) hvor tilbagelevering sker i henhold til det på forsiden angivet.

Betaling er netto kontant ved levering, medmindre andet er aftalt, og anført på kontrakten.

Vi modtager betaling med kontanter samt ved mobilepay, VISA samt VISA/Dankort og bankoverførsel. Betaling ved bankoverførsel, så skal beløbet være modtaget seneste 4 dage før brugsdato.

Ved diskotek med dj vil den i kontrakten aftalte pris forfalder til fuld betaling, uanset om arrangementet afsluttes tidligere, end det i kontrakten anførte sluttidspunkt.

Ved diskotek med dj aftales køb af ekstra time med Dj’en, senest 1 time før oprindeligt aftalt spille stop. Pris pr. påbegyndt time er 900 kr. Vi fremsender faktura på overtiden til betaling først kommende hverdag.

Ved diskotek med dj kan diskogruppen.dk ved enkeltdagsarrangementer begære kontrakten ophævet på grund af sygdom, der dokumenteres ved lægeattest.

Alle priser er inkl. Moms.

Alle priser er eksl. levering og afhentning samt opsætning.

Offentlige udgifter og tilladelser

Offentlige udgifter, herunder KODA og Gramex, betales af arrangøren.

Kræves der polititilladelse på spillestedet, indhentes den af arrangøren.

Ændring og/eller afbestilling

Afbestilling mere end 60 dage før første brugsdag, vil du være berettet til fuld refusion. Minus evt. ikke-returbare omkostninger.

Afbestilling mindre end 60 dage før første brugsdag, vil du være berettiget til halvtreds procent (50%) tilbagebetaling. Minus evt. ikke-returbare omkostninger.

Afbestilling mindre end 30 dage før første brugsdag, vil du ikke være berettiget til refusion.

Ændring af ordre kan ske indtil 15 dage før første brugsdag

Afbestilling og/eller ændringer skal ske skriftligt til [email protected] – husk at påføre ordrenummer.

Lejeperiode

Lejeperioden udgør fra ét brugsdøgn.

Tilbagelevering af det lejet udstyr skal ske seneste på det kontraktens forside angivet tid og dato. Ved senere tilbagelevering vil lejer blive faktureret pr. påbegyndt lejedøgn. 

Levering og afhentning

Levering af det lejede udstyr til gadedør i stueplan. Det lejede udstyr bliver ikke kørt/båret ind)

Levering med opsætning og tilslutning, vi leverer/bærer ind, og tilslutter samt afhenter/bærer ud.
Levering og afhentning sker i tidsrummet mellem kl. 09,00 og 12,00 eller 13,00 og 16,00. Udenfor disse intervaller koster det yderligere 625,00kr. for transport. 

Levering inkl. op- og nedbæring uden elevator tillægges et gebyr på 250,00 kr. og skal bestilles på forhånd.

Diskogruppen.dk er ikke ansvarlig for skader der skulle opstå i forbindelse med levering af de/den lejede genstand.

Leveringstidspunkt kan ikke garanteres.

Pris for levering og afhentning er inkl. Moms.

Lejers ansvar (Forsikringsforhold og ansvar)

Det lejede udstyr må kun anvendes af lejer.

Fremleje er ikke tilladt

Vi anbefaler, at lejer gennemgår udstyret ved afhentning eller levering og evt. fejl og mangler straks meddeles skriftligt til diskogruppen.dk på [email protected] samt telefonisk på 77348114. Tag gerne billeder af fejl. Udstyr betragtes som fuld funktionelt og fejlfrit ved levering/afhentning.

Det lejede udstyr skal leveres tilbage i samme stand, hvilket er fejlfrit og rengjort. Undtaget er dog produkter med rengøring.

Lejer er erstatningspligtig for enhver skade, fejl og/eller mangler det lejede udstyr måtte lide ved tilbagelevering herunder fejl og mangler opstået ved hærværk, tyveri, overbelastning m.v. Eventuelle opstået skader skal omgående meddeles udlejer samt tyveri og hærværk tillige til politiet.

Erstatningsprisen betragtes som nypris for det lejede udstyr.

Udlejer hæfter ikke for skader på ting eller personer, som skyldes fejlbetjening, mangelfuld eller forkert installation eller andre forhold, som ligger uden for Diskogruppen.dk’s kontrol.

Lejer har det fulde ansvar og risiko for det lejede fra det øjeblik udstyret påbegyndes afhentning fra udlejers lager eller levering på lejers adresse, og indtil det lejede er returneret.

Læsning og aflæsning samt transport er alene lejers ansvar. Udlejer er ikke ansvarlig overfor lejer på nogen måde, og har intet ansvar i tilfælde af f.eks. ildebrand eller lignende hvis det lejede udstyr er årsag til dette.

Lejer forpligter sig til at betale samtlige omkostninger inkl. advokater, retsgebyrer m.v., både for udlejer og lejer, ved tilfælde af defekt eller manglende udstyr. 

De udlejede genstande.
Det udlejede må kun anvendes og installeres i henhold til givne vejledninger og retningslinjer og i henhold til enhver gældende lovgivning.

Det udlejede må ikke anvendes udendørs uden skriftlig accept fra udlejer. (under åben himmel)

Der må ikke foretages ændringer eller reparationer af det lejede uden særlig tilladelse fra udlejer.

Udskiftede pærer og medleverede reserve pærer skal returneres.

Manglende pærer debiteres til dagspris.

Transport skal ske på forsvarlig vis i et dertil egnet køretøj. (trailer er ikke egnet køretøj) Udstyret skal altid stå tørt og må ikke udsættes for væske. 

Strøm ved levering
Lejer drager omsorg for, at der ved scenen/spillestedet eller indenfor 10 meter, findes et godkendt og ubelastet strømudtag, som specificeret på bilag 1.

Er den angivne mængde strøm ikke til rådighed, afgør Diskogruppen.dks ansvarshavende hvorledes opstillingen kan ændres, således at opstillingen på bedst mulig vis udnytter den til rådighed værende strømmængde.

Diskogruppen.dk er berettiget til at ændre opsætningen, ifald lejer ikke opfylder sine førnævnte forpligtelser.

I sådanne tilfælde, såvel som i tilfælde at Diskogruppen.dk efter at have indfundet sig hindres i at opsætte anlægget som aftalt, er Diskogruppen.dk alligevel berettiget til fuldt honorar.

Specifikt for leje af anlæg og diskotek med dj.

Lejer anviser pladsen for opstilling af anlæg.

Flytning af anlæg på dagen efter påbegyndt opstilling faktureres 800,00kr. medmindre andet er aftalt skriftligt på forhånd.

Lejer drager ligeledes ansvar for evt. lejde lokaler er informeret om beskrevet betingelser.

Tilkaldes tekniker ved betjeningsfejl eller forgæves kørsel faktureres 800,00 kr. + 3,50kr. pr. kørt km. samt efterfølgende timer 450,00 kr. pr påbegyndte time. Ved drift forstyrrelser skal Diskogruppen.dk straks kontaktes. (Tlf. 77 34 81 14) Ved unødvendigt udkald eller forgæves kørsel, faktureres lejer 800,00 kr. + 3,50kr. pr. kørt km. 

Forplejning (ved diskotek med dj, samt større arrangementer)

Under arrangementet leverer arrangøren rimeligt med drikkevarer til diskoteket. Der må forventes et forbrug på 1⁄2 liter pr. person (max 3 personer) pr. time. Ved arrangementet over 5 timer, må forventes et måltid mad til dj’en. (hovedret, sandwish ect.) ved større arrangementer må påregnes fortæring til hele holdet.

Force majeure
Kontrakten er indgået med sædvanligt forbehold for force majeure.

Det påhviler dog Diskogruppen.dk at træffe foranstaltninger der kan sikre optræden til aftalt tid, så vidt det er muligt, uanset forsinkelser eller aflysninger af transportmidler. 

Returnering af fadøl og slush-ice.
Vi tager alle uåbnede produkter retur. Dog er der på fadøl et håndteringsgebyr på 75,00kr pr. fustage, som modregnes i depositummet.

Der er 200,00 kr pant på fadølsfustager og 3,00kr på slush-ice dunke, ved manglende returnering modregnes panten ligeledes i depositummet.

Depositum
Hvis det lejede udstyr kræver depositum, vil dette fremgå af hjemmesiden samt forsiden af kontrakten.

Depositum betales på samme betingelser, som lejen.

Depositummet tilbagebetales når det lejet udstyr er tjekket af Diskogruppen.dk ved tilbagelevering eller afhentning dog senest 5 hverdage efter leje dagen.

Er det lejet udstyr ikke i samme stand som ved udleveringen, trækkes depositummet. Du skal oplyse dine bankoplysninger til Diskogruppen.dk via mail til  [email protected] for udbetaling af depositum. 

Ikke dem du spiser, men de der gør din netoplevelse sødere! Klik ‘Accepter alle’, og vi lover, ingen kalorier!